Kapadokya Tarihi Bilgi

Kapadokya, başta Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri olmak üzere ili kapsayan bir bölgedir. Kapadokya bölgesi 60 milyon yıl önce rüzgar ve yağmurun yumuşak lav ve kül tabakalarının Erciyes (Argeus), Hasan Dağı ve Güllü Dağı’nda milyonlarca yıl aşınması sonucu oluşmuştur.

Kapadokya’daki yerleşim Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititlerin bir zamanlar yaşadığı topraklar, Hıristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Mağaraların yumuşak dokusu sayesinde tarihi açıdan önemli izler taşıyan oyma evler ve kiliseler bölgeyi Roma İmparatorluğu’ndan kaçan Hristiyanlar için yaşanabilir kılmıştır.

Peri bacası

Erozyon ve volkanik patlamalar gibi doğa olayları peribacalarını oluştururken, zamanla insanlar bu ortamda barınak bulmuşlardır. İnanılmaz bir tarihte bu doğaya freskler ve süslemeler eklendi. Bu sayede ticarette İpek Yolu’nun önemli noktalarından biri haline gelmiştir.

Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Asur ve Frig uygarlıkları Hitit Krallarının etkisiyle varlığını sürdürmüştür. 12. yüzyıla kadar uzanır. 6. yüzyılda Pers istilasına kadar devam etmiştir. Roma İmparatorluğu 3. yüzyıla kadar uzanır. M.Ö. 1. yüzyılda bölge Roma’nın eline geçmiştir.

Hıristiyanların Kapadokya’ya gelişi yaklaşık 3. yüzyıla kadar gitmektedir. Baskılara rağmen Kapadokya Hristiyanlığın yayılması için ideal bir yerdi.

4. yüzyılda ikonlar yasaklanmaya başladı. Bu nedenle bölgeye ikona inancına sahip insanlar yerleşmeye başlamıştır. Bu sayede Kapadokya manastırları gelişmiştir. Bu hareket MÖ 726-843 yılları arasında devam eder. Bu dönemde Arap akınları başladı. Daha sonra 11. ve 12. yüzyıllarda Selçukluların himayesine geçmiştir. Ardından Osmanlı İmparatorluğu ile barışçıl bir dönem yaşandı. Kapadokya’daki son Hıristiyanlar, 1924 ile 1926 arasındaki mübadele nedeniyle bölgeyi terk ettiler.

Jeolojik açıdan

Kapadokya bölgesinin oluşumu volkanizma, tektonizma veya erozyon nedeniyle gelişmiştir. Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ adlı üç dağ 60 milyon yıl önce aktif volkanlardı. Hasandağı ve Erciyes Dağları 2000 yıl öncesine kadar aktif volkanlardı. Plato üzerinde biriken lav ve yumuşak tüf tabakası ile bu coğrafyanın temelini oluştururlar. Zamanla tüf tabakasının üzeri lav tabakası ile kaplanmıştır. Zamanla yağmur ve rüzgarların neden olduğu erozyon nedeniyle kapaklı koniler yavaş yavaş oluşmuştur. Bugünkü adı peri bacası olarak anılmaktadır.

Scroll to Top